logo

אני מעביר הדרכה בנישואין וזוגיות בגישה המערכתית, עוזר בפתרון קונפליקטים במערכת הזוגית ובבניית תקשורת.

מאמין שהנוסחה לחיי נישואין פוריים ומוצלחים, תלויים בזוג שהרי כל אחד בחר זה את זו.

 

רק על ידכם ניתן לברר ולפתור את הקשיים. אשמח לעזור ואני מאמין שכל זוג מודרך עשוי להפוך ולהיות לזוג מאושר.