יש בעם ישראל רווקים ורווקות רבים. הם מייחלים לבני זוג וזה לא מגיע. הרבה מאוד אנשים וארגונים עוסקים בשידוכים, אלו בחינם, אלו בגביית סכום זעיר לטלפונים ומכתבים, אלו תמורת תשלום סביר ואלו תמורת תשלום מוגזם וד` מסייע בידם. אך עדיין נותרו פנויים ופנויות רבים. יש הפועלים במרץ בדרכים שונות, יוזמים, חושבים ומקדישים זמנם ומרצם, מארגנים סדנאות, ובכל זאת רבים עדיין מחכים.

 
 
אלו המספרים באלפים (לא כולל אלמנים וגרושים):

 
מעל גיל 19
רווקים: 371
רווקות: 285
סה"כ: 656
 

מעל גיל 24
רווקים: 186
רווקות: 139
סך-הכל: 325

 
 
מעל גיל 29
רווקים: 83
רווקות: 77
סך-הכל: 160

 

לכן יחד עם הכרת הטוב העצומה לכל השדכנים למיניהם, אין לנו ברירה, אלא כולנו חייבים להתגייס.
זו מצווה חשובה ביותר! הרי כל אדם שאין לו אשה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום (יבמות סב, ב).
 

זו גם מצווה גדולה כלפי האומה, להרבות ילדים שיהיו ליהודים, וכל המקדים להתחתן, הרי זה משובח.
 
לכן הפתרון הוא שכל משפחה תתגייס למלאכת קודש זו, על פי היסודות הבאים:

 
א. כל משפחה תטפל רק במי שהיא מכירה היטב באופן אישי,כקרוב משפחה או חבר קרוב, הנותן בהם אמון ויודע שהם אמנם דואגים לו.
ב. מאגר המידע המקומי יהיה שכונתי או יישובי.
ג. שם המועמד יהיה חסוי, ורק שם המשפחה המציעה יופיע.
ד. את השאלות עביר כלמשפחה לידי רכז - שדכנים שכונתי שיתמנה, ותפקידו יהיה לרכז את השאלונים לכלל מחברת מצולמת שתועבר לכל אחת מהמשפחות שמילאה שאלון. וכך יהיה אפשר לבחור את ההצעות המתאימות.
 

החוברת תחולק לשניים:
בחורים ובחורות, ותסודר לפי גיל עולה.
החוברת לשימוש פנימי ואין להעבירה למשפחות בחוץ, כמו כן אין לתת לה להסתובב ביןהילדים בבית. כל שנה, יש להוציא חוברת מעודכנת.
 

כאמור, שם המועמד לא יוזכר בשאלות אלא התיאום ייעשה בין המשפחות המציעות ושתי המשפחות תבררנה יחד אם יש אמנם התאמה, מתוך היכרותן האישית את המועמדים, וכן תלווינה אותם ככל שנדרש. הן תעקובנה אחר מה שקורה, לא חלילה מתוך חטטנות או ניסיון לחנך את המועמד, אלא על מנת לעמוד עלמה שחשוב, ומה דורש הקשבה וטיפול, או הורדת הציפיות לרף מציאותי במידת הצורך וכד'.

 
 

ועכשיו למלאכת הקודש!